SIÉNTATE CONMIGO
  Guia de l'Accessibilitat (Joan Bestard)
 

 

 

Guia de l'accessibilitat

Joan Bestard

Què és l'accessibilitat?

L'accessibilitat és un concepte associat al disseny de tot allò que ens envolta. Podem parlar d'accessibilitat als productes, als entorns, als serveis, als esdeveniments i, en general, amb qualsevol element amb el qual interactuem. Tot i que encara no hi estem gaire familiaritzats, de mica en mica l'accessibilitat apareix més sovint a la nostra vida quotidiana. Pensem en els llocs web, en els edificis públics, en els centres culturals o en els aparells electrònics,per dir alguns casos en què cada cop aquest concepte és més present.

Podem definir l'accessibilitat com la qualitat o la condició del nostre entorn que fa que aquest sigui adequat per a qualsevol persona. Dit d'una altra manera, l'entorn és accessible quan és amable i apropiat per a tothom. Què és, però, l'entorn? L'entorn és tot allò que ens envolta i amb què ens relacionem de qualsevol manera. Amb el mot "entorn" ens referim a l'espai físic, als productes, a la informació, als esdeveniments i als serveis que formen part de la nostra vida.

Podem dir, llavors, que distingim dos grans conceptes: la persona i l'entorn. L'accessibilitat, doncs, és una característica pròpia de l'entorn i de les seves condicions. Per això, quan parlem de millorar l'accessibilitat, fem referència a intervenir en les condicions de l'entorn com un criteri fonamental. És l'entorn que s'ha d'adaptar a la persona i no a l'inrevès.

 

Es pot classificar l'accessibilitat?

Es parla principalment d'accessibilitat física i d'accessibilitat comunicativa.

l'accessibilitat física tracta les condicions del disseny de l'entorn físic. Parlem d'accessibilitat física a l'espai públic, a les edificacions, als espais naturals o a les infraestructures i mitjans de transport. Tot sovint parlem d'accessibilitat arquitectònica com a sinònim de l'accessibilitat física.

Les rampes dels accessos dels museus, les baranes de les escales o els ascensors a les estacions són elements arquitectònics d'accessibilitat física, tot i que n'hi ha molts més. El disseny urbà té molta importància. Els graons que separen la vorera de la calçada als carrers ens indiquen amb seguretat les zones de l'espai per a vianants i per a vehicles. A més, una vorera lliure d'obstacles, d'una amplada mínima, garantirà un itinerari de pas adequat

Què entenem per accessibilitat comunicativa? L'accessibilitat comunicativa tracta les condicions que afecten el funcionament de l'acció comunicativa. Per això tenim en compte principalment dos aspectes de la comunicació: els factors sensorials i els factors cognitius. Els factors sensorials tenen a veure amb la captació de la informació mitjançant els sentits. Els factors cognitius tenen a veure amb la comprensió de la informació.

Ens fixarem en el canal i en el codi com a elements més importants per a l'accessibilitat comunicativa. El canal és el mitjà a través del qual es transmet la informació. El codi és el conjunt de signes que l'emissor i el receptor comparteixen. Cal que l'emissor i el receptor disposin d'un canal i d'un codi perquè l'acció comunicativa sigui possible. Si ens trobem a una discoteca, el soroll ambiental no ens permetrà sentir o entendre les paraules d'un amic, és a dir, no tindrem un canal que ens permeti parlar. Si anem al Japó, necessitarem saber japonès per comprendre la gent, és a dir, haurem de conèixer el codi lingüístic, l'idioma.

Hi ha nombroses tècniques i estratègies per fer que la comunicació sigui més accessible. La utilització de la llengua de signes, la subtitulació o l'anell magnètic permet que la informació arribi a les persones sordes o amb manca d'audició. El codi braille, els senyals acústics o les audiodescripcions transmeten la informació de forma alternativa al canal visual. La lectura fàcil proposa uns criteris per fer que els textos siguin més comprensibles i llegibles. A més, la traducció i la mediació lingüística són eines de gran vàlua en contextos multilingües que com més va més ens trobem.

 

 

Per què és important l'accessibilitat?

Com hem vist, l'accessibilitat és una qualitat del disseny cada vegada més present arreu. Hem de recordar que totes les persones tenen un seguit de drets que s'han de respectar. Tenim dret, per exemple, a un habitatge digne, a participar en la vida cultural, a treballar o a expressar-nos i rebre informació. Perquè tothom pugui viure una vida plena i gaudint dels seus drets, l'accessibilitat és un principi molt important.

Si les cases no tenen l'amplada necessària, els usuaris de cadires de rodes no les podran habitar. Les persones cegues i amb baixa visió han d'utilitzar audioguies per conèixer el que s'exposa a un museu. Els mitjans de comunicació incorporen a alguns continguts, com ara les notícies, interpretació en llengua de signes i subtitulació, per tal que les persones sordes o amb deficiència auditiva puguin informar-se. Per tot això, l'accessibilitat és una qualitat imprescindible en la vida de la gent i en la garantia dels seus drets.

 

 

 
  Total visitas 881269 visitantes (1695304 clics a subpáginas)  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis